Phim Võ Thuật

Bố Y Thần Tướng Full (30/30)-Lồng tiếng Bố Y Thần Tướng Face To Fate 2006
Bình Tung Hiệp Ảnh Lục Full (37/37)-Thuyết minh Bình Tung Hiệp Ảnh Lục Tracking Knights Phantom 2011
Tinh Võ Trần Chân Full (30/30)-VietSub Tinh Võ Trần Chân Jing Wu Chen Zhen 2008
Anh Hùng Thời Loạn Full (24/24)-VietSub Anh Hùng Thời Loạn Age of Feeling 2013
Thiết Mã Tầm Kiều Full (25/25)-Lồng tiếng Thiết Mã Tầm Kiều A Fisful Of Stances 2010
Hồng Ân Thái Cực Quyền Full (25/25)-Lồng tiếng Hồng Ân Thái Cực Quyền The Master Of Tai Chi 2008
Quyền Vương Full (25/25)-Lồng tiếng Quyền Vương Gloves Come Off 2012
Tân Anh hùng xạ điêu Full (40/40)-Lồng tiếng Tân Anh hùng xạ điêu The Legend of the Condor Heroes 2008
Tân ỷ thiên đồ long ký Full (40/40)-Lồng tiếng Tân ỷ thiên đồ long ký The Heaven Sword And The Dragon Sabre 2009
Nữ Quyền Full (32/32)-Lồng tiếng Nữ Quyền Grace under fire 2013
Thiên long bát bộ Tập 40/41-Thuyết minh Thiên long bát bộ The Demi-Gods and Semi-Devils 2003
Họa bì 2: Yêu Bất Hối Full (36/36)-Thuyết minh Họa bì 2: Yêu Bất Hối Painted Skin 2 2013
Oan gia kiếm khách Tập 25/35-Thuyết minh Oan gia kiếm khách Happy family 2014
Cổ kiếm kỳ đàm Full (52/52)-Thuyết minh Cổ kiếm kỳ đàm Swords of Legends 2014
Thư kiếm ân cừu lục Full (45/45)-Lồng tiếng Thư kiếm ân cừu lục Book and Sword, Gratitude and Revenge 2002
Thiên long bát bộ Full (45/45)-Lồng tiếng Thiên long bát bộ Demi-Gods and Semi-Devils 1996
Tiếu ngạo giang hồ Full (40/40)-Lồng tiếng Tiếu ngạo giang hồ Laughing in the Wind (State of Divinity) 2001
Liên hành quyết Full (33/33)-Lồng tiếng Liên hành quyết Lin Shing Kuet 2003
Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) Full (40/40)-Lồng tiếng Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) The Duke of Mount Deer 2000
Kỳ duyên trong gió (Đại mạc dao) Full (36/36)-VietSub + TM Kỳ duyên trong gió (Đại mạc dao) Sound of the Desert 2014
Tân thủy hử Full (86/86)-Thuyết minh Tân thủy hử All men are brothers 2011
Thiếu lâm tàng kinh các Full (63/63)-Thuyết minh Thiếu lâm tàng kinh các A Legend of Shaolin 2014
Thần thoại Full (50/50)-Lồng tiếng Thần thoại The Myth 2010
Trung Hoa Anh Hùng Full (40/40)-Lồng tiếng Trung Hoa Anh Hùng The Legend Of Hero 2007
Đầu456Cuối