Phim Cổ Trang

Cung-Tỏa Châu Liêm Full (36/36)-NoSub Cung-Tỏa Châu Liêm Palace 2 2012
Bảo liên đăng tiền truyện Full (46/46)-Thuyết minh Bảo liên đăng tiền truyện The Prelude of Lotus Lantern 2009
Đường đến ngai vàng Full (38/38)-Thuyết minh Đường đến ngai vàng The Empire Warrior 2013
Võ Tắc Thiên bí sử Full (54/54)-Lồng tiếng Võ Tắc Thiên bí sử The Secret History of Wu Zetian 2011
Hoạn hải kỳ quan Tập 4/20-VietSub Hoạn hải kỳ quan Noblesse Oblige 2015
Thái Bình công chúa bí sử Full (28/28)-VietSub Thái Bình công chúa bí sử Secret History of Princess Taiping 2012
Hoắc Nguyên Giáp Full (42/42)-Lồng tiếng Hoắc Nguyên Giáp The Legendary Fok 2008
Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt Full (30/30)-Lồng tiếng Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt Justice My Foot 2013
Tân lộc đỉnh ký Full (50/50)-VietSub + TM Tân lộc đỉnh ký The Deer and the Cauldron 2014
Tân Hồng Lâu Mộng Full (50/50)-Lồng tiếng Tân Hồng Lâu Mộng The Dream Of Red Mansions 2012
Cuộc Chiến Nội Cung Full (50/50)-Lồng tiếng Cuộc Chiến Nội Cung Cruel Palace: War Of The Flowers 2013
Đầu56