Kết quả từ khóa: ly than

Long môn tiêu cục Full (40/40)-Thuyết minh Long môn tiêu cục Longmen Express 2013
Toà án lương tâm 2 Full (21/21)-Lồng tiếng Toà án lương tâm 2 Ghetto Justice 2 2012
Những vụ án kỳ lạ Full (19/19)-Lồng tiếng Những vụ án kỳ lạ Twilight Investigation 2011
Kỳ Án Nhà Thanh 2 Full (20/20)-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh 2 A Pillow Case Of Mystery 2010
Thư kiếm ân cừu lục Full (45/45)-Lồng tiếng Thư kiếm ân cừu lục Book and Sword, Gratitude and Revenge 2002
Thiên long bát bộ Full (45/45)-Lồng tiếng Thiên long bát bộ Demi-Gods and Semi-Devils 1996
Tiếu ngạo giang hồ Full (40/40)-Lồng tiếng Tiếu ngạo giang hồ Laughing in the Wind (State of Divinity) 2001
Liên hành quyết Full (33/33)-Lồng tiếng Liên hành quyết Lin Shing Kuet 2003
Gái văn phòng (Tình tay ba) Full (40/40)-Lồng tiếng Gái văn phòng (Tình tay ba) Office Girls 2011
Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) Full (40/40)-Lồng tiếng Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) The Duke of Mount Deer 2000
Danh môn ám chiến (Thương trường hiểm ác) Full (29/29)-NoSub Danh môn ám chiến (Thương trường hiểm ác) Overachievers 2014
Bão qua làng Full (30/30)-NoSub Bão qua làng Bao qua lang 2014