Kết quả từ khóa: jin kyung

Bác Sĩ Ma Cà Rồng (bác Sĩ Khát Máu) Full (20/20)-VietSub Bác Sĩ Ma Cà Rồng (bác Sĩ Khát Máu) Blood 2015
Cặp Đôi Trái Ngược (cô Bé Người Gỗ) Full (20/20)-VietSub Cặp Đôi Trái Ngược (cô Bé Người Gỗ) Pinocchio 2014
Vì Sao Đưa Anh Tới Full (21/21)-VietSub Vì Sao Đưa Anh Tới You Came From the Stars 2013
Chỉ có thể là yêu Full (16/16)-VietSub Chỉ có thể là yêu It's Ok, This is Love 2014