Kết quả từ khóa: hoang vy thanh

Thần điêu đại hiệp (Thần điêu hiệp lữ) Full (41/41)-Lồng tiếng Thần điêu đại hiệp (Thần điêu hiệp lữ) The Return of the Condor Heroes 2006
Chân trời mơ ước Full (19/19)-Lồng tiếng Chân trời mơ ước Inbound Troubles 2013
Bạch xà truyện (Truyền thuyết bạch xà) Full (30/30)-Lồng tiếng Bạch xà truyện (Truyền thuyết bạch xà) Madame White Snake 2006